כיצד מוגדרת תאונת עבודה?

תאונת עבודה לצורך ביטוח לאומי כוללת מגוון סוגים של פגיעות בעבודה, לרבות מה שמכונה פגיעות מצטברות כתוצאה ממחלת מקצוע. אירוע תאונתי כולל תאונת שאירעו תוך כדי עבודתו של העובד ותאונות שנגרמו עקב העבודה אצל המעביד או מי מטעמו. עבור עצמאי, תאונת עבודה מוגדרת כל פגיעה תוך כדי העיסוק במשלח ידו ועקב עיסוקו בעבודה זו. על תאונות עבודה בהרחבה במאמר שלפניכם.

 

תאונת דרכים

גם תאונת דרכים שאירעה תוך כדי הנסיעה או ההליכה של העובד ממעונו או ממקום לינתו אל העבודה וחזרה מוגדרת כתאונות עבודה. גם תאונת דרכים  שאירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, הן במקום העבודה והן בסביבתו הקרובה נחשבת לתאונת עבודה. במקרים אלו יש זכאות לפיצויים לא רק מכוח חוק הפיצויים לתאונות דרכים. למידע נוסף על עורך דין תאונות עבודה

 

גם לא כתוצאה מהעבודה

אירע ביטוח שיוגדר בתור תאונת עבודה הוא כזה שאירע תוך כדי עבודתו של העובד גם עקב פגיעה שאינה כתוצאה מהעבודה עצמה. אירוע שבו נגרמה פגיעה במקום העבודה בידי אדם אחר באמצעות כלי או חפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ייחשב גם כן כתאונת עבודה כל עוד והנפגע לא היה שותף בפועל לגרימת הפגיעה בו.

 

הפסקת צהריים

פגיעה שנגרמה למבוטח במהלך הפסקה שנקבעה על דעת המעביד במקום שבו המבוטח או העובדים האחרים במקום עבודתו סועדים עשויה להיחשב גם כן לתאונת עבודה. הדבר יהיה כאשר התאונה אירעה בקשר לעבודה או כתוצאה מסיכוני המקום כמו גם, אם הפגיעה אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של העובד למקום או בחזרה ממנו לעבודה ועקב הליכה או נסיעה זו.

 

ממי ניתן לתבוע

אדם שנפגע בכל אירוע שיוגדר בתור תאונת עבודה יהיה זכאי לתבוע פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי, מהמעסיק, כמו גם מצד שלישי שהיה אחראי לאירוע ומחברות הביטוח במידה וקיימות לטובתו פוליסות כגון, פוליסת תאונות אישיות, פוליסת אובדן כושר עבודה או ביטוחים אחרים. גם תקיפה גופנית תוך כדי ועקב העבודה, לרבות תקיפה מינית תחשב לפגיעה בעבודה.

 

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע כוללת מגוון מצבים של פגיעות בריאותיות הקשורות למאפייני העבודה. הדבר יכול להיות לאחר חשיפה לחומרים רעילים, עבודה בתנאים ספציפיים או במקצועות מסוימים. על מנת שמצב רפואי יוגדר כנובע ממחלת עבודה לצורך זכאות בביטוח לאומי עליה להיכלל ברשימת המחלות המוגבלת כפי שזו מוגדרת בתקנות של המוסד לביטוח לאומי.

 

סיכום תאונת עבודה

לסיכום הנושא, במאמר זה דנו בהגדרות של תאונות עבודה לצורך זכאות בביטוח הלאומי ובתביעות של גופים נוספים כמו חברת הפנסיה והביטוח הפרטי. המועד להגשת תביעה לאחר פגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי הוא לא יאוחר משנה מעת קרות התאונה. כל עוד תאונת העבודה אינה מדווחת ומקבלת אישור ע"י הביטוח הלאומי, הנפגע לא יהיה זכאי לדמי פגיעה או לכל דבר אחר.

איש משפט

 

אולי תאהבו גם את: