הסדר נושים – מהו?

הסדר נושים ("הסדר חוב") הוא הליך שבו החייב מעוניין להגיע להסכמה מול כל הנושים שלו, לפיו חלק מסוים מהחוב עבורם ישולם מיידית ובכך יתייתר הצורך בהליך חדלות הפירעון.

הסדר נושים הוא אופציה מקובלת לחייבים שנקלעו למצב של קושי בהחזר החובות. על פי החוק, כל חייב רשאי להציע לנושיו הסדר מסוים לתשלום ואם הוא מתקבל על ידם ולאחר מכן על ידי בית המשפט, החייב יצטרך לשלם את גובה הסכום שנקבע ובתזמון המדויק ובכך לסיים את חובותיו. להבדיל מהסדרי גבייה מול כל נושה בנפרד, הסדר זה במקביל להליכי חדלות הפירעון מתייחס לנושים באופן קולקטיבי, כאשר המפקח הישיר על התהליך הוא בית המשפט.

 

להסדר הנושים יש מספר יתרונות בולטים:

ביטול של הליך חדלות הפירעון –

זהו הליך שאורך כ-3-4 שנים לכל הפחות ובו נצבר עקב בצעד אגודל סכום כספי שיספיק לכיסוי כל חובותיו המצטברים של החייב. הסדר הנושים מונע כניסה להליך זה, כך שמהנושים נחסכת המתנה ארוכה במיוחד.

 

אין מגבלה כלכלית לחייב –

ההליך שמחליף את פשיטת הרגל, מטיל הגבלות קשות ומתמשכות על החייבים, חלקן לא יסתיימו גם לאחר קבלת ההפטר ופירעון החובות. ההסדר למעשה מסדיר את התחייבויותיו של החייב מראש, כך שהוא לא נתון למגבלות שהיו מוטלות עליו במסגרת תכנית חדלות הפירעון.

 

הרוב קובע –

אם החייב מציע הסדר שמקובל על חלק מהנושים והמסכימים אוחזים 75% ומעלה מסך תביעות החוב, ההסדר יחייב גם נושים שהביעו לו התנגדות.

 

אין הגבלה על זמן הבקשה –

את הסדר החוב ניתן לקיים בכל שלב לאורך הליך חדלות הפירעון. חייבים שביכולתם לפרוע חלק יחסי מחובותיהם ומעוניינים לעשות זאת, יוכלו לפנות לבית המשפט באמצעות הנאמן בכל שלב ולהגיש בקשה להסדר חוב.

 

איך מגישים בקשה להסדר נושים?

החייב מגיש בקשה להסדר חוב לבית המשפט. בית המשפט שבוחן את ההצעה וסובר שהיא מתאימה, יזמן את הנושים לאסיפה ("אסיפת נושים") ובה תדון ההצעה עצמה. חשוב לציין שלאסיפה זו יוזמנו נושים מאותו הסוג בלבד וייתכן שלטובת הסכמתם של יתר הנושים, יווצרו אסיפות אחרות. ועם זאת, בית המשפט או הנאמן יעדכנו את כלל הנושים לגבי העובדה שהוגשה הצעת חוב מטעם החייב.

 

באסיפת הנושים עצמה:

כל נושה יצטרך להביע את הסכמתו או אי הסכמתו להסדר. אם רוב הנושים או החלק מהם שמהווה 75% או יותר מסך חובותיו של החייב מביע התנגדות להסדר, החייב יצטרך להשתמש בכל מקרה בהליך חדלות הפירעון. אם חלק יחסי זה מביע הסכמה להסדר, על החייב לעמוד בתנאי ההסכם במלואם ולשלם את הסכום שנקבע עד לתאריך שנקבע. לאחר שנוצרה הסכמה באסיפת הנושים, היא תועבר לעיונו של בית המשפט. כאן ייקבע באופן סופי האם יאושר הסדר החוב.

מעוניינים לקבל מידע נוסף לגבי הנושא? שוקלים להתייעץ בנושא הבקשה להסדר חוב? היכנסו לאתר  https://www.danapeled.com קראו מידע נוסף וחשוב לגבי הנושא.

אולי תאהבו גם את:

אחזקת נשק חם ללא רישיון

אחזקת נשק ללא רישיון עלולה להיתפס על ידי בית המשפט כעבירה פלילית חמורה, על רקע פגיעה פוטנציאלית בביטחון האזרחים. עם זאת, התייעצות עם עורך דין

קרא עוד »
מהו הסוד המסחרי?

לפי חוק עוולות מסחריות, סוד מסחרי הוא כל מידע עסקי שלא מגלים אותו ברבים, שלא ניתן לגלות אותו בקלות והוא מעניק יתרון עסקי של אחד

קרא עוד »