איך עובד תהליך רישום המשכנתא במנהל ומתי עושים זאת

כאשר הזכויות על הנכס המדובר, מנוהלות ורשומות ברשות מקרקעי ישראל, ואינן רשומות בלשכת מקרקעין או חברה קבלנית, רשות מקרקעי ישראל מנפיקה כתה התחייבות לרישום משכנתא. המשמות של העניין, זה התחייבות לרישום משכנתא, על פיה כשיגיע היום, יחד עם הרישום בטאבו, המנהל ירשום משכנתא לטובת בעל ההתחייבות. כך תהיה התחייבות שלא יתקבל אישור העברת זכויות הנכס ללא הסכמה של הגורם המלווה. לפני שתמשיכו עם התהליך, חשוב שתבינו איך כל הסיפור הזה עובד, ומה עליכם לעשות.

 

התחייבות לרישום משכנתא

בעסקה של העברת זכויות הרשומות במנהל, אשר במדגרת שלה מעניק המוסד הבנקאי הלוואה המבוטחת במשכנתא עבור רוכש הזכויות, המנהל מתבקש לתת למוסד הבנקאי התחייבות לרישום משכנתא יחד עם העברת הזכויות לרוכש. כאשר נעשה רישום משכנתא במנהל, ומונפק בעצם כתב התחייבות, המנהל מציין ברישומים שלו שהכנס משועבד.

 

למי זה רלוונטי

מדובר בעניין אשר רלוונטי עבור בעל זכויות בנכס, או מייצג של בעל זכויות בנכס, עם ייפוי כוח מסודר בחוק, אשר יש בידם מכתב הפנייה, לקבלת כתב התחייבות עבור רישום משכנתא מטעם הגורם המלווה, כמו לדוגמא מוסד בנקאי.

 

בקשה להתחייבות

רשות מקרקעי ישראל, מנפיקה את כתב ההתחייבות לרישום משכנתא, עבור נכסים המנוהלים על ידי הרשות ולא רשומים בטאבו בשלכת רישום מקרקעים, או חברה קבלנית. ההתחייבות בעצם של הרשות, היא לא לרשום בלשבת רשם המקרקעים את הזכויות לנכס, אלא אם המעמד של הרישום, תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה, וכך גם לא תאושר העברת זכויות הנכס ללא ההסכמה של הגורם המלווה.

 

תנאים להגשת הבקשה ולקבלת ההתחייבות

בכדי לקבל את כתב ההתחייבות לרישום משכנתא, צריך לעמוד בכמה תנאים עיקריים.

  • אין חריגות – מצב בו לא קיימות חריגות או הפרות חוזה כלשהן בקשר לנכס.
  • ללא עיקול – מצב שלא נרשם עיקול לנכס, במידה וכן נרשם עיקול, צריך לוודא שיהיה צו ביטול עיקול או הסכמה של הגורם המעקל.
  • הסכמת גורם מלווה – במידה ויש התחייבות לרישום משכנתא נוספת על אותו הנכס, צריך לוודא שיש מכתב הסכמה למתן התחייבות נוספת מהגורם המלווה, המאשר את דרגת המשכנתא המבוקשת.
  • הסכמת בני זוג – נכס אשר רשום על שני בני זוג, חייבת שתהיה הסכמה של שני בני הזוג להתחייבות רישום המשכנתא.

 

מסמכים אשר יש לצרף לבקשה

בהגשת הבקשה לרישום משכנתא במנהל, יש כמה מסמכים חשובים שחייבים לצרף. עותק מייפוי הכוח שניתן לעורך הדין לטיפול בעניין, טופס הבקשה חתום ומאומת על ידי עורך דין, הפניה לקבלת כתב ההתחייבות מהגורם המלווה ואם מדובר במשכנתא מדרגה שנייה, יש לצרף גם מכתב הסכמה להתחייבות נוספת מהגורם המלווה.

 

לסיכום

זהו תהליך חשוב במקרים רבים, אך כמו שניכר, חשוב לעשות את זה בעזרתו של עורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום. כך תוכלו לוודא שהכל נעשה כראוי, בצורה מסודרת, וכל הצדדי יקבלו את כל המגיע להם בצורה המיטבית.

משכנתא

אולי תאהבו גם את: