דעו את סיבת העזיבה – שימוע לפני פיטורים

הלכה בדיני העבודה (פסיקה מחייבת של בתי הדין לענייני עבודה) היא שלפני פיטורין יש לערוך לעובד שיחת שימוע. בשיחת השימוע יוסבר לעובד מה הסיבה לרצון לפטר אותו, בהמשך ישמיע העובד את הטיעונים לו מדוע יש להמשיך ולהעסיק אותו.

השימוע הוא אפשרות של עובדים רבים להבהיר את עצמם או ללבן בעיות עם המעסיק. השימוע יכול למנוע מעובדים רבים פיטורין. לכן משתלם להשקיע בהכנתו במטרה למקסם את הסיכויים שלא לאבד את מקום העבודה.

 

מהן הדרישות לקיומו של שימוע תקין?

בפסיקה התפתחו מספר קריטריונים שהכרחיים לקיומו של שימוע הוגן. בכדי ששימוע ייחשב הוגן עליו לעמוד בכל אחת מהדרישות שמועלות.

 

מתן זמן סביר וכל החומר הדרוש מראש

ראשית, יש להתריע על מתן השימוע בכתב לעובד. על ההודעה להימסר מספיק זמן (מה שמוגדר כ"זמן סביר", הגדרה מעומעמת שמשתנה ממקרה למקרה) מראש. הרציונל מאחורי דרישה זו הוא להעניק לעובד מספיק זמן להתכונן לשימוע. (לכן, הודעה שלא העניקה לעובד מספיק זמן, במידה ההגיונית, להתכונן יכול להיות זמן לא סביר).

שנית, על המעסיק לתת לעובד את כל הטיעונים מדוע הוא מעוניין לפטר אותו, זמן סביר לפני השימוע. הטיעונים חייבים להיות מגובים במסמכים, הוכחות שמעוגנות במקרים מסוימים. הרציונל זהה לרציונל של מתן ההתרעה מראש – אפשרות להתכונן באופן יעיל לשימוע. לכן, חוסר מסירה של מידע מסוים שיעלה בשימוע הוא בעייתי ויכול להעיד שהשימוע איננו הוגן.

 

נפש חפצה ולב פתוח

שלישית, כאשר המעביד שומע את הטענות של העובד, עליו לשמוע את הטענות ב"נפש חפצה ולב פתוח". כלומר, להעניק אפשרות הוגנת לקבל את הטענות של העובד ולשקול אותן באופן הראוי. המעסיק לא יכול להחליט לפטר את העובד "לא משנה מה", משום שזוהי הפרה של תנאי זה.

מדובר בתנאי חשוב במיוחד. ישנם סימנים רבים שיכולים להעיד על הפרת התנאי (פעילות בחוסר תום לב). למשל החלטה מראש על מינוי של עובד מחליף או מינויו זמן קצר מאוד בחלוף השימוע. במידה והטענות לא נבדקו ברצינות הדרושה לבדיקתן, המשמעות היא אפשרות משפטית לקבלה של פיצויים שיכולים לעלות לסכומים משמעותיים מצידו של העובד.

 

תיעוד

השימוע צריך להיות מתועד בפרוטוקל ייעודי. הפרוטוקול צריך לכלול את עיקר הטענות של המעסיק לצד טענות הנגד של העובד ואת אופן ההתייחסות ההדדי לטיעונים האחד של השני.

לאחר כתיבת הפרוטוקול יש לתת אותו לעובד, העובד צריך לאשר את נכונות המידע שכתוב בפרוטוקול ולחתום עליו.

בנוסף צריכים להופיע בפרוטוקול פרטים פורמליים נוספים – התאריך בו התקיים השימוע, שמות הצדדים שהם חלק לשימוע ומתן עותק חתום לעובד.

 

זכות הייצוג

לכל עובד ישנה הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בזמן השימוע. הרציונל מאחורי הרעיון הזה הוא מתן אפשרות מקצועית לעובד להציג את טענותיו על ידי אנשי מקצוע. מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין לדיני עבודה שממומחה לענייני שימוע.

הכנה נכונה ועניינית של טיעונים ביחס לכל המידע הרלוונטי יכולה להוות כלי משמעותית למניעת הפיטורים או לחילופין להתקדמות במישורים משפטיים אחרים מול המעסיק. (כאשר משתמשים בשירותיו של עורך הדין, גם אם השימוע מתרחש כדין יכול להיות שניתן למקסם את סכומי פיצויי הפיטורין בעקבות התנהלות נכונה בשלב זה).

בנוסף, במידה ובמקום העבודה ישנו ועד עובדים, ישנה הזכות שגם חבר ועד יהיה נוכח בזמן השימוע. נוכחותן של חבר ועד גם מחזקת את תחושת הביטחון של העובד וגם מאפשרת לקבל חוות דעת ולאשר אותה, גם בעת השימוע מצד קולגות.

 

מי זכאי לקבל שימוע?

בעבר, הפסיקה התפתחה כאשר השימוע היה זכותם רק של עובדים במגזר הציבורי. אולם כיום השימוע הוא אירוע שכלל העובדים חייבים לקבל לפני הפיטורין. אין דרישה של וותק מסוים או דרג מסוים שבו יימצא העובד – מן הזוטר ביותר ועד הבכיר ביותר.

 

מה קורה אם השימוע אינו עומד בכל הדרישות?

כאשר הדרישות המקדימות אינן ממולאות (זמן סביר מראש והסיבה לפיטורין)

כאשר זהו המצב, ניתן לשלוח מכתב למעסיק שכולל הבהרה שלא ניתן מספיק זמן מראש או שלא נמסר כל המידע הרלוונטי לפני השימוע. המכתב צריך לכלול ששימוע כזה איננו נחשב שימוע חוקי, ועליו להיות חתום על ידי העובד, עורך הדין של העובד או וועד העובדים.

במצב כזה ניתן לבקש לדחות את השימוע ולקבל את כל המידע הדרוש על מנת שהשימוע יהיה שימוע תקין. גם אם זה לא בהכרח יוביל לביטול הפיטורין, הדבר מאפשר לעובד להתכונן כראוי לשיחת השימוע. כמו כן, זה יכול להוות ראייה שהמעסיק לא הגיע בנפש חפצה ולב פתוח.

כאשר הליך השימוע עצמו אינו עומד בתנאים הדרושים

עובד שפוטר ופיטוריו כללו הליך שימוע לא תקין ולקוי, יכול להגיש לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה. העובד יכול לדרוש לבטל את הפיטורין או לחילופין לתבוע מן המעסיק פיצויים בעקבות פיטורים שנעשו שלא כדין.

במידה ופונים להליכים מסוג זה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה, לפני גיבוש ההחלטה הסופית על מנת להבין את השלכותיה (כלכליות ומבחינת הזמנים שהיא דורשת), כמו כן בחינה של הליכים אחרים (פנייה מחודשת למעסיק, בוררות וכדומה).

מה קורה כאשר עובד לא מגיע להליך השימוע?

כאשר עובד בוחר לא להגיע לשימוע הוא למעשה מוותר על הזכות שלו להגיב על הטענות שנגדו. אין זה אומר שהעובד התפטר, לכן גם אם עובד לא מגיע להליך השימוע עדיין מגיעות לו הזכויות של מפוטר.

במידה ועובד לא מגיע לשימועים בכוונה והמעסיק דוחה את קיומם, הדבר מהווה התנהגות בחוסר תום לב שתעמוד לרעת העובד במידה ויהיו לו טענות בבית הדין לעבודה.

 

אולי תאהבו גם את: