סיכונים בתחום ייפוי כוח מתמשך

תיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר למנות כמעט כל אדם בוגר כמיופה כוח מתמשך, אך עלול לחשוף את הממנה לסכנות בלתי צפויות – דווקא כאשר הגיע למצב של חוסר כשירות. במאמר זה נתייחס לבעיות האפשריות

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 (המכונה "הממנה") לקבוע מי יטפל ובאיזה אופן יטופלו ענייניו כאשר לא יוכל לטפל בעצמו. המסגרת המשפטית המאפשרת מינוי מיופה כוח מתמשך הוא תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב, 1962.הן הממנה והן מיופה כוח צריכים להיות בני 18 ומעלה.

מיופה הכוח צריך להסכים למלא תפקיד זה ולא ניתן לכפות עליו את המצב. הממנה יכול למנות גם "מיודע", קרי אדם בעל גישה וזכות עיון אשר מיופה הכוח חייב לעדכן. הממנה יכול להעניק ייפוי כוח מלא או חלקי ולצרף הנחיות מיוחדות. החוק הישראלי מאפשר גם מינוי מספר מיופיי כוח במקביל.

 

תהליך ייפוי הכוח

ייפוי הכוח נערך ונחתם בנוכחות עורך דין שעבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי ואשר אין לו אינטרס אישי בייפוי הכוח. על הממנה לדעת את משמעות מעשיו ואת משמעות ייפוי כוח המתמשך אותו יעניק. הממנה  יקבע מי יטפל בו ובענייניו אם וכאשר יהפוך לבלתי כשיר. ברוב המקרים, הממנה בוחר כמיופה כוח מתמשך מקורב/ת איתם יש לו יחסי אמון, כמו בני משפחה מדרגה ראשונה או חברים קרובים.

אך ישנם גם מצבים בהם הממנה יעדיף למנות אנשי מקצוע, כמו רואי חשבון או משפטנים כמו עורך דין יוני לוי. בנוסף לייפוי הכוח עצמו יש צורך להגיש מסמכים נלווים. אם מדובר בייפוי כוח לנושאים רפואיים בלבד, כל עורך דין יכול לערוך אותו, כמו גם רופא, פסיכולוג, אחות מוסמכת או עובד סוציאלי.

 

מגוון של סכנות

לתיקון לחוק שמאפשר לממנה למנות מיופה כוח יש יתרונות שונים. אחד מהם היא יכולת הבחירה של הממנה לייפות את כוחו של איש או אנשי אמונו, לרוב קרובי משפחה ולא להסתמך על אדם זר. הבעיה היא שבמקרים כאלה אותם אנשי אמון עלולים להתנהל ברשלנות שתשפיע על מצבו הרפואי של הממנה או תפגע ברכושו.

בנוסף לכך, מינוי קרובי משפחה עלול להוביל לסכסוך משפחתי על רכוש הממנה וכתוצאה מכך להוביל לסכסוך משפטי. בכל העת, ההתנהלות הרשלנית והעימותים המשפחתיים  יתרחשו בזמן שאין פיקוח של בתי המשפט או האפוטרופוס הכללי.

 

מעשה זדון

לעיתים, גם אם הממנה משקיע מחשבה לנושא מיופה הכוח הוא יכול ליפול לידיו או ידיהם של נוכלים הזוממים להשתלט על רכושו ונכסיו. סכנה זאת מוחשית יותר כאשר לממנה אין משפחה או חברים ואז עליו לפנות לזרים המציגים עצמם כאנשי מקצוע אך אופן התנהלותם היא עבריינית.

כמו כן, הממנה יכול ליפול קורבן למעילות כספים של מיופי כוח שנקלעו למצוקה כספית ושכנעו את עצמם כי הם יחזיקו את הכסף אותו הם מושכים מניגוד להנחיות הממנה. גם אם הממנה מינה מיודע שיפקח על מיופה הכוח הוא אינו מחויב לפנות לרשויות.

ועלול להימנע מכך ממגוון סיבות, כולל החשש מפני הליך משפטי מסובך ויקר. אלה הן חלק מהסיבות מדוע יש לפנות לאנשי מקצוע מהימנים ובעלי מוניטין כאשר המצב אפשרי.

עו"ד

אולי תאהבו גם את: