איזה מסמכים צריך בשביל להעביר דירה במתנה?

העברת דירה במתנה היא תופעה נפוצה בישראל. למרות שמדובר במתנה להעברת הנכס יש משמעויות כלכליות המחייבות ליווי של עורך דין המתמחה בתחום. כמו כן יש צורך בחתימה על אישור שונים. במאמר זה נעשה לכם סדר בניירת.

 

עסקת מתנה

העברת דירות ללא תמורה היא תופעה נפוצה בקרב קרובי משפחה בישראל. למרות שהעברת נכס ללא תמורה, אינו כולל העברת כספים, לעסקה עצמה יש משמעות כלכלית גדולה. לכן, עסקה שכזאת ממש זועקת את הצורך להיעזר במומחים לעסקאות נדל״ן כמו עו״ד אושֿר אלקיים שיסייעו בביצועה והוצאתה לפועל בהתאם להנחיות של הלקוחות.

להעברה שכזאת המכונה גם כ״עסקת מתנה״  יש השלכות כלכליות משמעותיות, גם מול רשויות המס ולכן חובה לתכנן את ביצוען באמצעות  מומחים. לעסקה מסוג זה יש בסיס חוקי בחוק המתנות שם כתוב במפורש כי מהות מתנה היא  העברת הזכות למקרקעין ללא תמורה כלשהי, גם לא עתידית. תשלום של ש״ח אחד בלבד ימנע מהגדרת העסקה  כמתנה.

 

כיצד היא מתבצעת

העסקה עצמה אינה מורכבת אך היא כוללת חתימה על מסמכים משפטיים: בעל הנכס המעביר אותו במתנה יידרש לחתום על תצהיר ״נותן מתנה״, הכולל אימות חתימה בנוכחות עורך דין. מקבל המתנה יידרש לחתום על תצהיר ״מקבל מתנה״ בנוכחות עורך דין. שני הצדדים ידרשו גם לחתום על שטרי מכר המאומתים על ידי עורך דין.

אם הדירה אינה רשומה בטאבו אלא רמ״י (רשות מקרקעי ישראל), תידרש חתימה על מסמכי העברת הרכוש מהמרשם המתאים. מסמך נוסף שמומלץ לחתום עליו, למרות שאין חובה משפטית לעשות זאת, הוא הסכם מתנה בין הצדדים. בו תהיה הגדרה מסודרת של העסקה ואם יש אז גם ציון תנאים מסוימים.

אם העסקה כוללת חתימה על הערת אזהרה תידרש חתימה על טופס בקשה לרישום הערת אזהרה, באישור חתימה על עורך דין. כמו כן, הצדדים ידרשו לחתום על טופס ״הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת״ לשם הגשת הדיווח על עסקת המתנה לרשות המיסים, דרך משרדי  מיסוי מקרקעין.

 

דיווח העסקה

לצורך הוצאתה לפועל של העסקה יש לדווח למיסוי מקרקעין. אם העסקה תכלול תשלום מס יש לבצע את התשלום בתוך 60 ימים. למימוש העסקה  ידרשו אישורי  מסים  לרשם המקרקעין לצורך העברת הזכויות מהטאבו או מרשם אחר.

האישורים הנדרשים הם: אישור מס רכישה, אישור העירייה, ואישור מס שבח. רישום זה  יצריך קבלת אישור עירייה הקרוי: תעודה לרשם המקרקעין. אישור עירייה נועד לוודא כי אין לנותן המתנה חובות או פטורים לארנונה או היטל השבחה.

לצורך קבלת אישור יעדר חבות היטל מס השבחה, נדרשת חתימה של שני הצדדים בו מקבל המתנה ייקח על עצמו את כל החיובים גם עבור התקופה בה נותן המתנה היה הבעלים. טיפול בסוגיות שכאלה  מחייב סיוע של עו"ד המתמחה בתחום.

 

אישור העירייה

להזמנה של תעודה לרשם המקרקעין יש לצרף גם  צילומי תעודת זהות, כולל הספחים, נוסח טאבו או  אישור ממרשם אחר והעתק של הסכם מתנה: כלומר, התצהירים של שני הצדדים, מוסר המתנה והמרבה אותה.

 

רישום בטאבו

רישום זה הוא השלב האחרון בו צריך לצרף ת.ז של שני הצדדים, שני עותקים של שטרי מכר, אישור עירייה, אישור מס שבח, אישור רכישה, צילום רישיון עו״ד, בהנחה שהוא מטפל בנושא, ואישור תשלום אגרה לטאבו.

להעביר דירה במתנה

אולי תאהבו גם את: