כיצד מתחלקת ירושה ללא צוואה?

בישראל רוב הכסף והנכסים שמוריש אדם, מתחלקים באמצעות צוואות שנערכו על ידי המוריש לפני מותו. עריכת צוואה  בצורה חוקית ולפי הכללים השונים, מאפשרת למצווה לחלק את רכושו בין בני משפחתו בדרך שנראית לו הנכונה ביותר, אבל מה קורה במידה ואין צוואה חוקית לחלוקת הנכסים? התשובות בכתבה שלפניכם. 

 

ירושה במדינת ישראל ומיסי ירושה

חלוקת ירושה במדינת ישראל יכולה להתבצע בשני אופנים שונים – בהתאם לצוואה שכתב המוריש, או בהתאם לחוקי הירושה במדינת ישראל במידה ואין צוואה או שהצוואה בוטלה מסיבה זאת או אחרת. מלבד זאת, בישראל אין תשלומי מס על העברת ירושה, לא משנה מה גודל הירושה. לעיתים יהיה צורך לשלם מיסים על הכסף או הנכסים שיש בירושה, אבל לא יתווסף למס הרגיל בנכסים והכנסות, מס נוסף בגין העברת הירושה.

 

חובות שקיימים בירושה עצמה ולמוריש הנכסים

דבר נוסף שיש לעשות לפני החלוקה של הירושה בין היורשים, הוא לשלם את החובות שאולי קיימים לנפטר או לנכסים שנמצאים בירושה עצמה. למרות התפיסה הנפוצה שמקובלת בקרב ישראלים רבים, בישראל אין הורשה של חובות.

כלומר, אם למוריש או למצווה היו חובות בנכסים שקטנים מסך הנכסים, ההפרש יעבור ליורשים, אבל במידה והחובות בירושה גדולים מסך הנכסים בירושה, אז החובות יתבטלו כולם בעקבות מותו של בעל הנכסים, והיורשים לא יצטרכו לשלם שום חוב כתוצאה מכך שהוא נפטר.

 

חלוקת הירושה במקרה שאין צוואה בכתב או בעל פה

לאחר ששולמו כלל החובות שהיו מוטלים על הירושה או על המוריש עצמו, אפשר לחלק את כלל הנכסים של המנוח. בדרך כלל מתחלקת הירושה לפי צוואה, אבל במקרה ואין צוואה או שהיא אינה חוקית מסיבה זאת או אחרת, הירושה תתחלק לפי חוק הירושה.

במידה ויש לנפטר בן או בת זוג וילדים, בן הזוג יזכה בחצי מהרכוש של הנפטר וחצי יתחלק בצורה שווה בין ילדיו. אם אין לנפטר בן זוג או ילדים, הירושה תתחלק בין האחים שלו והוריו וכך הלאה עד לקרוב המשפחה הקרוב אליו ביותר.

 

כיצד ניתן לשנות את החלוקה של הירושה במקרה זה?

במידה ואין צוואה מסודרת וחוקית, קשה מאוד לשנות את חלוקת הירושה כדי שתתחלק שלא לפי חוק הירושה. ניתן לעשות זאת על ידי פנייה לבית משפט בערכאה המתאימה, אבל כדאי שיהיה לפנייה זאת הסבר הולם בכדי שתתקבל על ידי בית המשפט, זאת משום שחלוקת ירושה שאושרה על ידי רשם הצוואות היא כמו פסק דין של בית משפט.

 

חלוקה של ירושה ללא צוואה – סיכום

במדינת ישראל ירושות מתחלקות בדרך כלל על פי שני סוגי חלוקות – חלוקת ירושה על פי צוואה וחלוקה על פי דין ירושה. במקרים בהם אין צוואה או שהצוואה אינה חוקית, הירושה תתחלק על פי סדר הדין המקובל.

חלוקת ירושה

אולי תאהבו גם את: