האם ניתן לערער על פסיקת המשמרות בהליך גירושין?

הליכי גירושין הם לרוב מסובכים ומעבר לרגשות הרבים המעורבים בהם, הם גם כוללים צורך בהסדרה של נושאים פיננסיים ועוד. אחד ההיבטים המאתגרים ביותר של גירושין הוא ההחלטה מי מקבל משמורת על כל הילדים המשותפים.

חיוני לזכור שרווחת הילדים היא תמיד בראש סדר העדיפויות. בישראל, כמו רוב המדינות, ניתן לערער על פסיקת משמורת אותה קובע בית המשפט. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לבחון את הליך הערעור על פסיקת משמורת והגורמים המשפיעים על החלטת בית המשפט.

 

היכולת לערער על החלטות בית המשפט ביחס למשמורת

לפי החוק הישראלי, צד להליך גירושין יכול לערער על החלטת משמורת. הליך הערעור על החלטת המשמורת כפוף לתקנות סדר הדין האזרחי בישראל. התקנות קובעות את הכללים והנהלים שיש להקפיד עליהם בעת הערעור. חשוב לציין כי רק הצד שלא קיבל את המשמורת יכול לערער. במילים אחרות, אם קיבלת משמורת, לא תוכל לערער על ההחלטה.

הליך גירושין

העילות בגינן ניתן לערער על פסיקת משמורת בהליך גירושין

לצד המערער על החלטת המשמורת חייבת להיות סיבה מוצדקת לכך. בישראל קיימות מספר עילות שבגינן ניתן לערער על החלטת משמורת. למשל, אם מתגלים ראיות חדשות שלא היו זמינות במועד הדיון המקורי במשמורת, זו עשויה להוות עילה לערעור.

בנוסף, אם בית המשפט טעה בחוק או בעובדה, זו עשויה להיות גם סיבה לערער על ההחלטה. חשוב לציין כי אי הסכמה להחלטה אינה עילה מספקת לערעור וחייבים ראיות קונקרטיות ומספקות.

 

הליך הערעור על פסיקת משמורת בהליך גירושין

הליך הערעור בישראל כולל מספר שלבים. על הצד המערער על החלטת המשמורת להגיש הודעת ערעור תוך זמן מוגדר ממועד קבלת ההחלטה המקורית. בהודעת הערעור יש לפרט את נימוקי הערעור ואת הסעד המבוקש. לאחר הגשת הודעת הערעור, הערעור יידון בבית משפט גבוה יותר. לאחר עיון בתיק, בית המשפט יאשר את ההחלטה המקורית או ייתן פסיקת משמורת חדשה, בהתאם לראיות שיוצגו בפניו.

הליך גירושין

פרמטרים רלוונטיים בערעור על החלטה לגבי משמורת

בדיון בערעור על החלטת משמורת, בית המשפט ישקול מספר גורמים. בית המשפט יבחן תחילה את טובת הילד. בית המשפט ישקול גם שינויים בנסיבות מאז קבלת ההחלטה המקורית. לדוגמה, אם אחד ההורים עבר דירה או אם הצרכים של הילד השתנו, זה עשוי להיות גורם רלוונטי.

בית המשפט ישקול גם את מערכת היחסים של הילד עם כל אחד מההורים וכל גורם רלוונטי אחר, כגון גיל הילד, בריאותו והשכלתו. לכן, כדאי להיערך לכך עם מסמכים משמעותיים שיקדמו את הטיעון שלכם.

 

לסיכום

ערעור על החלטת משמורת בישראל אפשרי, אבל זה תהליך לא פשוט. הצד המערער על ההחלטה חייב להיות בעל נימוקים תקפים לעשות כן, ובית המשפט ישקול מספר גורמים בעת קבלת ההחלטה. הכרחי שיהיה עורך דין מנוסה בדיני משפחה שייצג אותך במהלך הליך הערעור. לשם כך, אנחנו ממליצים לפנות לאנשי מקצוע כמו עו"ד טאוב ושות'.

הליך גירושין

אולי תאהבו גם את: