דרכים למחיקת חובות למעוטי יכולת

לצערנו אנשים רבים בארץ מתמודדים עם יכולת כלכלית מועטה בעקבות קשיים שנקלעו אליהם מסיבות שונות, אנשים רבים מגיעים לקריסה כלכלית בעקבות סיטואציה משפחתית או עסקית מפתיעה, כשל בניהול או סיבות אחרות. אנשים אלו נקלעים לחובות שאין להם איך לצאת מהם. מה עושים עם זה?

 

מחיקת חובות למעוטי יכולת

איך למחוק חובות למעוטי יכולת היא שאלה יפה ועל מנת להבין את התשובה חשוב להבין שהליך זה החל בעקבות תיקון לחוק ההוצאה לפועל בשנת 2015. לפי התקנה הישנה כל חייבים אשר היו מוגבלים בהוצאה לפועל ועמדו בתנאים הבאים יכלו להגיש בקשה לפטור מהחובות שלהם. לאחר הליך זריז ובדיקה של היכולת הכלכלית שלהם ע"י רשם ההוצאה לפועל הם קיבלו מחיקה של כל החובות שלהם. התנאים הם:

  1. החייב נמצא בהליך הוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים בתקופה של ארבע שנים ברציפות.
  2. כלל החובות של החייב לא עולים על סך 800,000 שקלים.
  3. לחייב לא היו נכסים בעלי ערך שניתן למשש או לעקל.
  4. החייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו למשך 3 שנים לפחות בתקופה בה היה מוגבל באמצעים.

 

מחיקת חובות למעוטי יכולת במסגרת ההוצאה לפועל

רשם הוצאה לפועל רשאי לתת במסגרת צו הפטר לאלתר עבור החייב, הוא רשאי לתת את הצו במידה וכושר ההשתכרות של החייב אינו עולה על דמי המחיה שנקבעו בארץ. סמכות זו מחליפה את ההליך למחיקת החובות למעוטי יכולת שהייתה קיימת בעבר. בסיום תקופת התשלומים שנקבעה במידה והחייב עמד בכל תנאי הצו שאר חובותיו יימחקו.

 

מהו החוק לחדלות פירעון

החוק לחדלות פירעון בעצם מחליף את הפקודה לפשיטת רגל. מטרות החוק הן לאפשר שיקום כלכלי של החייב ובנוסף שמירה על הנושה בכך שיקבל את הסכום המקסימלי שיכול לקבל מהחייב בפיקוח הרשויות. החוב המינימלי לפתיחת תיק חדלות פירעון הוא 49,853 שקלים מלבד מצבים מיוחדים. חלק מהתנאים להגשת הבקשה על החייב לנהל את מרכז חייו בישראל/לנהל עסקים בישראל/בעל נכסים בישראל.

חייב יחיד שחובו נמוך מ – 149,559 שקלים יטפל בעניין מול הרשות לאכיפה וגבייה, חייב יחיד שחובותיו עולים על סכום זה יטופל על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים ובמקרה של תאגיד ההליך ינוהל בבית המשפט המחוזי הרלוונטי.

 

מטרות החוק לחדלות פירעון ככתוב בחוק ועל פי סדר

  1. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;
  2. להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;
  3. לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

 

לסיכום

הליך מחיקת חובות הינו הליך ארוך למשך מספר שנים, ההליך עלול להיות מורכב חייב במצב כזה מוכרח לעבוד ביחד עם עורך דין מכיוון שיוכל לעשות יותר נזק מתועלת אם לא יבין את הסיטואציות, חשוב למצוא עורך דין חדלות פירעון בעל ניסיון בייצוג חייבים בהליכים אלו.

פטיש

אולי תאהבו גם את: