איך להתמודד עם דחיית תביעה מצד הביטוח

אדם המבוטח בחברת ביטוח, חווה נזק, בידיו עומדת האפשרות לתבוע קבלת תמלוגים מחברת הביטוח על מנת להתמודד עם הזנק שחווה.

לא פעם, חברות הביטוח אינן נענות לבקשה ודוחות את התביעה.

איך להתמודד עם דחיית תביעה מצד הביטוח – המדריך המלא.

 

הקדמה

חברות הביטוח השונות דוחות פעמים רבות תביעות ביטוח של מבוטחיהם. ישנם מספר נימוקים בהם הן משתמשות, אך לכל נימוק, ניתן להגיב באופן משפטי באמצעות עורך דין ביטוח, כך שהאדם התובע, יוכל לקבל את הפיצויים המגיעים לו.

 

פוליסת הביטוח

לכל אדם אשר מבוטח באחת מחברות הביטוח השונות, קיימת פוליסת ביטוח. בפוליסה זו, מצוינים התנאים בהם במקרה של נזק, יכול האדם לקבל פיצויים מחברת הביטוח. לעיתים, במקרים בהם נגרם נזק, חברת הביטוח דוחה את התביעה, בטענה כי המקרה שקרה אינו נכלל בפוליסת הביטוח.

 

דחייה בגין אי גילוי

כאשר אדם מבוטח בחברת ביטוח, עליו להיות גלוי בכל הנוגע למצבו הרפואי. מידע רפואי זה, מסייע לחברת הביטוח להעריך את הסיכון וכך לתמחר בהתאם. לעיתים, במקרה של נזק, חברת הביטוח מגלה כי האדם המבוטח אינו היה גלוי בכל הנוגע למצבו הרפואי, ולכן דוחה את התביעה, ואף טוענת כי אם הייתה יודעת על מצבו הרפואי, לא הייתה יוצרת פוליסת ביטוח, או מייקרת את פרמיית הביטוח.

 

דחייה בגין היעדר כיסוי

ישנם מקרים, בהם בפוליסת הביטוח של האדם המבוטח, ישנם סעיפים אשר מחריגים את קבלת הפיצוי מחברת הביטוח. על חברת הביטוח לעדכן את האדם המבוטח אודות סעיפים אלו, טרם החתימה על פוליסת הביטוח.

 

דחייה בגין אי תשלום

אדם המבוטח בחברת ביטוח, משלם פרמיה חודשית לחברת הביטוח, זאת על מנת שבמקרה של נזק, יוכל האדם להיות מבוטח מבחינת פיצויים. עם זאת, במקרים בהם האדם המבוטח אינו משלם או מאחר בתשלום עבור פוליסת הביטוח, חברת הביטוח יכולה להתנער מתשלום הפיצויים במקרה של נזק.

 

קבלת מכתב דחייה – מה הלאה?

כאשר מגישים תביעה לחברת הביטוח במקרה של נזק לשם קבלת הפיצויים, וחברת הביטוח מחזירה מכתב דחייה, ראשית יש לשקול פנייה לעורך דין ביטוח, אשר מתמחה בתחום ומכיר את התחום על בוריו. עורך דין ביטוח יסייע בייצוג מול חברת הביטוח, וכן יסייע בבדיקת הסיכויים, ובהתמודדות עם תהליך התביעה.

 

עיקרי הדברים – איך להתמודד עם דחיית תביעה מצד הביטוח

כאשר אדם מבוטח בחברת ביטוח חווה מקרה אשר גורם לנזק, עומדת בפניו האפשרות לתבוע פיצויים מחברת הביטוח. לעיתים, חברות הביטוח דוחות את התביעה בשל מספר סיבות, לרבות בשל סעיפים מוחרגים, אי גילוי מצב רפואי, היעדר כיסוי או אי תשלום פרמיה. במקרים בהם התביעה נידחת, יש לפנות לעורך דין ביטוח אשר מכיר את התחום על בוריו, ויוכל לסייע להתמודד עם דחיית תביעה מצד הביטוח.

איש משפט

 

אולי תאהבו גם את: