מכירת דירת מגורים בחדלות פירעון

למה מתרחשת מכירת דירת מגורים בחדלות פירעון? האם ניתן להימנע ממכירת הדירה בנסיבות מסוימות? והאם המדינה דואגת לדירה חלופית במצב של מכירה?

 

הגדרת המטרות בהליך חדלות פירעון

מטרת העל של הליך חדלות הפירעון היא לשקם את מצבם הכלכלי של חייבים במדינה, תוך איזון מלא בין הזכויות של כל חייב ובני משפחתו, לבין אלו של הנושים, המעוניינים לקבל את כספם.  הרצון לאזן בין הצדדים מוביל לכך שלעתים תתרחש מכירת דירת מגורים בחדלות פירעון.

 

מתי תתבצע מכירת דירת מגורים?

אם בקופת הנשייה (שבה נאספים הנכסים של החייב לרבות התשלומים החודשיים שנקבעו לו) ישנו נכס מקרקעין שמשמש אדם יחיד (לא תאגיד), ניתן להורות על מכירת הנכס באישור בית המשפט. הדבר מתבצע כאשר הנאמן שאחראי לפקח על הליך חדלות הפירעון שעובר החייב, סבור שמכירת הנכס תאפשר מיצוי מהיר ואפקטיבי יותר של זכויות הנושים, לרבות התקדמות מובטחת יותר לקבלת ההפטר לטובת החייב. בנוסף, על הנאמן ובית המשפט לוודא שהתועלת ממכירת הזכות במקרקעין, גוברת על הנזק שנגרם ליחיד ובני משפחתו.

 

מתי דירת המגורים לא תימכר?

אם היחיד ובני משפחתו נמצאים בנסיבות חיים ספציפיות כמו לדוגמה: מצב בריאותי מיוחד, אם גילאי בני הבית לא מאפשרים מכירה מסיבה מסוימת, אם המכירה תניב רווח נמוך מידי או שקורת הגג הספציפית חיונית באופן מיוחד לחייב ומשפחתו (למשל: בית במפלס אחד שהותאם במיוחד לטובת מעבר בכיסא גלגלים), הסיכויים שיינתן אישור למכור את הנכס פוחתים.

חשוב להדגיש: מכירת דירת מגורים בחדלות פירעון היא פעולה נפוצה, כאשר לא קיימת אופציה סבירה אחרת לפרוע את החוב. אם לחייב קיימים נכסים נוספים שניתן למכור ומכירתם תסב נזק מופחת, דירת המגורים עצמה תיוותר ואילו הנכסים הנוספים יימכרו.

 

חלופות המגורים האפשריות

גם אם לחייב ומשפחתו קיימת חלופת מגורים אחרת שנמצאת באזור המגורים הנוכחי ותואמת את צרכיהם, לא בטוח שהדירה הנוכחית שלהם תימכר. במצב שבו החלופה בלתי ראויה למגורים או מצריכה מרחק משמעותי מאזור המגורים הקיים, הדירה עשויה להישאר אצל החייב ולא להימכר.

בית המשפט עצמו יכול לדאוג, במקרים מסוימים, לחלופת מגורים בקרב חייבים שדירתם נמכרה במסגרת הליך חדלות פירעון. אם בית המשפט מעריך שהחייב יוכל לממן את הסידור החדש לאורך ההליך, הוא יקבע פרק זמן קצוב שבו יבוצע הסידור החלופי.

 

הליך רגיש, מורכב ומערער

לסיכום, מכירת דירת מגורים בחדלות פירעון היא נושא מורכב ומפורט, הכולל תנאים מצטברים שעל כולם להתקיים על מנת למכור את הזכות במקרקעין. מכירת נכסים במסגרת ההליך עשויה להיות רגישה ומורכבת, על אחת כמה וכמה כשהחייבים נאלצים לשתף פעולה לחלוטין עם המערכת כדי לסלק את חובותיהם ולקבל הפטר. כדי לוודא שזכויותיכם לא נפגעות בתהליך ולבדוק את האפשרות להשאיר אצלכם את דירת המגורים, פנו לעורכת הדין דנה פלד.

אולי תאהבו גם את: