פיטורים בחוסר תום לב

פיטורים הם לא עניין של מה בכך, אדם המפוטר עלול לסבול מפגיעה קשה ביכולת לכלכל את עצמו ברמה המיידית ואף לספוג פגיעה מורלית קשה.

בהתאם לכך מתוך רצון לשמור על עובדים העומדים בפני פיטורים ישנם חוקים מאוד ברורים בנוגע להליך הפיטורים וציפייה מהמעסיק להפעיל שיקול דעת, רגישות, ושקיפות.

מעסיקים שלא פעלו על פי הנהלים והוכח שהפיטורים לא נעשו בתום לב עשויים לקבל צו מניעה שימנע את הפיטורים שתכננו או לחלופין להידרש לשלם פיצויים גבוהים במיוחד למפוטר.

 

תום לב – במה למעשה מדובר

המושג תום לב מתייחס להתנהגות מוסרית נאותה. בהקשר של דיני עבודה אותם עקרונות מוסריים שמצופה מהמעסיק לפעול על פיהם כוללים שקיפות, רגישות, יושר והגינות. במקרה שמעסיק סוטה מן הנורמות המוסריות המצופות ממנו רשאי בית הדין לעבודה להתערב במטרה למנוע מהמעסיק לנצל את כוחו לרעה. ואכן בשנים האחרונות מתחזקת החשיבות של ההגנה על עובדים מפני הליך פיטורים לא תקין ומספר הפסיקות לטובת המפוטרים גדל משמעותית.

 

פיטורים שלא בתום לב

תחת המטרייה של פיטורים שנעשו לא בתום לב ניתן למצוא מגוון רחב של מקרים ביניהם:

  1. מקרים בהם המעסיק פיטר את העובד משיקולים לא עניינים אשר לא נגעו ליכולתו ולביצועיו של העובד למשל פיטורים על רקע סכסוך אישי.
  2. פיטורים של עובד וותיק סמוך לגיל הפרישה מתוך רצון להימנע מלשלם לו פנסיה.
  3. מקרים בהם המעסיק פיטר את העובד מתוך רצון להימנע מלשלם לעובד ימי מחלה או זכויות אחרות שהעובד זכאי להם.

 

במקרים רבים שכאלו כאשר הוכח כי המעסיק פעל שלא בתום לב, נגזר על המעסיקים לשלם למפוטרים פיצוי כספי שלעיתים הגיע לכמה מאות אלפי שקלים.

הוכחה כי המעסיק לא פעל בתום לב

במגוון המקרים שקיימים במשק יש כמה מאפיינים שחוזרים על עצמם. אחד המרכיבים החשובים ביותר בהליך פיטורים הוגן הוא עריכת שימוע לפני פיטורים. הזימון לשימוע שכזה צריך להיעשות בכתב ולכלול פירוט של הסיבות בגינן נשקלת סיום העסקתו של העובד. במהלך השימוע יש לוודא כי העובד מבין את ההאשמות נגדו ולאפשר לו להסביר את עצמו. לאחר השימוע על המעסיק לקחת מספר ימים ולשקול מחדש את הפיטורים על בסיס דברי העובד. כמו כן, במקרים מסוימים, על המעסיק לעשות כל שביכולתו על מנת למצוא לעובד תפקיד חלופי במסגרת החברה. אם יוכח כי השימוע שהעובד עבר לא כלל את כל השלבים הללו או כי המעסיק לא ניסה לחפש לעובד תפקיד חלופי למעשה ניתן לטעון כי המעסיק פעל בחוסר תום לב.

יחסי עובד מעביד במהותם אינם שוויוניים ובמקרים רבים למעסיק יש יותר כוח ויכולת להשפיע על מהלך העניינים. עם זאת החופש של המעסיק לעשות ככל העולה על רוחו מוגבל ובמקרה הצורך יש לעובד כלים בכדי לשמור על עצמו ועל האינטרסים שלו. במידה ואתם או אדם יקר לכם עומדים בפני פיטורים לא מוצדקים אל תהססו לקבל עזרה מקצועית והתייעצו עם עו"ד דיני עבודה מומחה.

אולי תאהבו גם את: