Categories
עו"ד פלילי

מהו הסוד המסחרי?

לפי חוק עוולות מסחריות, סוד מסחרי הוא כל מידע עסקי שלא מגלים אותו ברבים, שלא ניתן לגלות אותו בקלות והוא מעניק יתרון עסקי של אחד על לפני אחר ונעשים אמצעים על מנת לשמור אותו סודי.

מטבע הדברים, כאשר עובד מועסק בחברה מסוימת, הוא חשוף למידע שיכול להיות בגדר סודות מסחריים על מנת לסייע לממש את היתרון של החברה על פני מתחרותיה.

בחוק עוולות מסחריות כתוב בפירוש שאחד לא יוכל לגזול סוד מסחרי מאחר. משמעות הדבר היא, שעובדי החברה, ככל שהם מחויבים לשמור על סודיות, אינם יכולים להפיץ את הסודות.

 

כיצד יודע העובד שמידע הוא סוד מסחרי?

על אף שאין הגדרה ברורה שעונה על כל הקריטריונים, כאשר עובד חתום על חוזה לא למסור מידע מסוים, או שנעשים אמצעים מגוונים במטרה למנוע את הפצתו של מידע, אלו מהוות אינדיקציות לקיומו של סוד מסחרי.

 

ובכן, מה קורה אם נגזל הסוד המסחרי?

כאשר מעסיק מגלה או אף חושד כי מישהו שעבד תחתיו הפיץ סוד מסחרי, בכוחו להגיש תביעה בגין גניבת סוד מסחרי לבית הדין לעבודה.

פעמים רבות מדובר במקרים של מעבר מחברה אחת לחברה המתחרה, ובפעמים אחרות כאשר העובד שתקופת העסקתו הסתיימה מקים עסק מעצמו המתחרה במעסיק עמו לא עובד יותר.

במידה ודבר שכזה קורה יש לפנות באופן מיידי למקצוען כמו עו"ד אובדן כושר עבודה ולהיוועץ בו. השלבים שננקטים הם משמעותיים מאוד לקביעה האם ארעה גנבה של סוד מסחרי או לא.

יתרה מזאת, אם מדובר בעזיבה או הקמה עצמאית של עסק שהייתה ידועה מראש, הפגישה המקדימה מהותית אף יותר.

 

שלבי הוכחת הגניבה

בשלב הראשון, יש להוכיח קיומו של סוד מסחרי. פעמים רבות המעסיקים טוענים עצם ההכשרה הכללית של העובד יכולה להיתפש כסוד מסחרי, אולם כאמור, ההוכחה מורכבת יותר.

בשלב השני, יש לבחון האם שמירתו של הסוד העסקי היא מעשה שראוי היה שיעשה או לא. במקרים שבהם הסודות שנשמרים אינם חוקיים למשל (זוהי בחינה שנעשית בהתאם לנסיבות הספציפיות).

בשלב השלישי יש להוכיח שנעשה גזל של הסוד המסחרי (בהקשר לנסיבות, האם נמסר למעסיק אחר או בעסק הפרטי), גם מבלי הוכחת נזק המעסיק יכול לקבל פיצויים גבוהים מאוד עד סף של מאה אלף שקלים.

 

נקודות חשובות

לרוב, סוד מסחרי, בשל הניסיונות לא לפגוע בחופש העיסוק, הוא כזה השמור בעיקר לאנשים בתפקידי אמון ותפקידי הנהלה בכירה.

לעיתים חברות לא עושות מספיק על מנת לאבטח את סודותיהם, במצב כזה ניתן לטעון כי החברה לא נקטה באמצעים סבירים לשמור על הסוד, במצב כזה לא ארעה גנבה.

במידה והשימוש בסוד המסחרי נהפך לפרקטיקה רווחת ושגרתית בהקשרי העבודה ולמעשה נטמעת בארגז הכלים הכללי של העובד, הדבר לא בהכרח ייחשב סוד מסחרי.

 

איש חוק

Categories
עו"ד פלילי

הסדר נושים – מהו?

הסדר נושים ("הסדר חוב") הוא הליך שבו החייב מעוניין להגיע להסכמה מול כל הנושים שלו, לפיו חלק מסוים מהחוב עבורם ישולם מיידית ובכך יתייתר הצורך בהליך חדלות הפירעון.

הסדר נושים הוא אופציה מקובלת לחייבים שנקלעו למצב של קושי בהחזר החובות. על פי החוק, כל חייב רשאי להציע לנושיו הסדר מסוים לתשלום ואם הוא מתקבל על ידם ולאחר מכן על ידי בית המשפט, החייב יצטרך לשלם את גובה הסכום שנקבע ובתזמון המדויק ובכך לסיים את חובותיו. להבדיל מהסדרי גבייה מול כל נושה בנפרד, הסדר זה במקביל להליכי חדלות הפירעון מתייחס לנושים באופן קולקטיבי, כאשר המפקח הישיר על התהליך הוא בית המשפט.

 

להסדר הנושים יש מספר יתרונות בולטים:

ביטול של הליך חדלות הפירעון –

זהו הליך שאורך כ-3-4 שנים לכל הפחות ובו נצבר עקב בצעד אגודל סכום כספי שיספיק לכיסוי כל חובותיו המצטברים של החייב. הסדר הנושים מונע כניסה להליך זה, כך שמהנושים נחסכת המתנה ארוכה במיוחד.

 

אין מגבלה כלכלית לחייב –

ההליך שמחליף את פשיטת הרגל, מטיל הגבלות קשות ומתמשכות על החייבים, חלקן לא יסתיימו גם לאחר קבלת ההפטר ופירעון החובות. ההסדר למעשה מסדיר את התחייבויותיו של החייב מראש, כך שהוא לא נתון למגבלות שהיו מוטלות עליו במסגרת תכנית חדלות הפירעון.

 

הרוב קובע –

אם החייב מציע הסדר שמקובל על חלק מהנושים והמסכימים אוחזים 75% ומעלה מסך תביעות החוב, ההסדר יחייב גם נושים שהביעו לו התנגדות.

 

אין הגבלה על זמן הבקשה –

את הסדר החוב ניתן לקיים בכל שלב לאורך הליך חדלות הפירעון. חייבים שביכולתם לפרוע חלק יחסי מחובותיהם ומעוניינים לעשות זאת, יוכלו לפנות לבית המשפט באמצעות הנאמן בכל שלב ולהגיש בקשה להסדר חוב.

 

איך מגישים בקשה להסדר נושים?

החייב מגיש בקשה להסדר חוב לבית המשפט. בית המשפט שבוחן את ההצעה וסובר שהיא מתאימה, יזמן את הנושים לאסיפה ("אסיפת נושים") ובה תדון ההצעה עצמה. חשוב לציין שלאסיפה זו יוזמנו נושים מאותו הסוג בלבד וייתכן שלטובת הסכמתם של יתר הנושים, יווצרו אסיפות אחרות. ועם זאת, בית המשפט או הנאמן יעדכנו את כלל הנושים לגבי העובדה שהוגשה הצעת חוב מטעם החייב.

 

באסיפת הנושים עצמה:

כל נושה יצטרך להביע את הסכמתו או אי הסכמתו להסדר. אם רוב הנושים או החלק מהם שמהווה 75% או יותר מסך חובותיו של החייב מביע התנגדות להסדר, החייב יצטרך להשתמש בכל מקרה בהליך חדלות הפירעון. אם חלק יחסי זה מביע הסכמה להסדר, על החייב לעמוד בתנאי ההסכם במלואם ולשלם את הסכום שנקבע עד לתאריך שנקבע. לאחר שנוצרה הסכמה באסיפת הנושים, היא תועבר לעיונו של בית המשפט. כאן ייקבע באופן סופי האם יאושר הסדר החוב.

מעוניינים לקבל מידע נוסף לגבי הנושא? שוקלים להתייעץ בנושא הבקשה להסדר חוב? היכנסו לאתר  https://www.danapeled.com קראו מידע נוסף וחשוב לגבי הנושא.

 

צדק ומשפט

Categories
עו"ד פלילי

הטרדה מינית אצל רופא, מטפל או פסיכולוג

מהי הטרדה מינית מצד מטפל או רופא?

האם המטופל צריך להתנגד לטיפול במילים ובמעשים כדי שהחוק יכיר בו כאדם שנפגע מהטרדה מינית?

ומה עושים כדי להבטיח שדברים כאלו לא יקרו במעמד הטיפול?

לפניכם כל מה שחשוב לדעת על הטרדה מינית אצל רופא, מטפל או פסיכולוג:

 

החוק לא מגלה סובלנות

למרות שהעיתון מלא בדיווחים על בעלי מקצוע שהטרידו ולמרבה הצער שבו למקום עבודתם הקודם, או שקיבלו עונש מקל, חשוב לפתוח ולומר שהחוק מתייחס בחומרה רבה לכל הטרדה מינית, גם כאשר הדבר בוצע במסגרת רפואית או טיפולית.

 

ענישה כבדה וחמורה

במקרים שבהם בוצעה הטרדה מינית על ידי רופא, מטפל או פסיכולוג, מראש קיים מצב של חוסר שוויון בין המטפל למטופל. במקרים של הטרדה, אין ספק שהגורם המטפל ניצל לרעה את מעמדו, השפיע באופן מסוים על המטופל וגרם למטופל לפתח בו תלות, מאחר והוא המקור לפתרון הבעיה הרפואית. אם בוצעה הטרדה במסגרת יחסים אלו, שמבוססים על תלות, על פערי ידע ועל אמון מטבע הדברים, החוק מתייחס לכך במלוא החומרה וצפוי להטיל עונשים כבדים מאוד על האשמים.

 

האם צריך להוכיח התנגדות למעשה? 

אחת השאלות הנפוצות בחדרי החקירות ובתי המשפט בתיקים של הטרדה מינית, היא התפקוד של הקורבן בשעת המעשה. האם התנגד? צעק? הבהיר שהוא מתנגד למעשה או מסרב לשתף פעולה עם מעשה מסוים (לדוגמה: סירוב לעבור טיפול בעירום מלא)? אלא שבשל אותה מערכת יחסים שכבר הזכרנו קודם, במצב של הטרדה מינית מצד רופא, מטפל או פסיכולוג אין צורך להוכיח שבוצעה התנגדות למעשה והוא ייחשב בכל מקרה כהטרדה מינית. לכן גורמים טיפוליים אמורים להיזהר כפליים במילותיהם ומעשיהם. מטפל שחרג מכך, סביר שמלכתחילה היה מעוניין לעשות זאת ולכן כוונותיו פליליות.

 

כשהרופא או המטפל דוחים את הטענות:

במצבים שבהם הרופא או המטפל טוען שכוונתו הייתה טובה ונבעה ממטרה לסייע למטופל ולא לפגוע בו, יהיה צורך להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי שיעזור להוכיח את נסיבות המקרה ולטעון שמדובר בהטרדה מינית שלא משתמעת לשתי פנים.

 

זכויות הנבדקים וחובת הרופאים

לפי החוק, אתם רשאים לעבור כל טיפול ובדיקה בנוכחות מלווה. על הרופא כך או כך לפרט לגבי טיב הבדיקה ומטרתה ולקבל מראש את הסכמתכם אליה. תוכלו לבקש גם נוכחות של איש/ אשת צוות במקום במידת הצורך. בנוסף, הרופא מחויב לתעד במסודר את השתלשלות הבדיקה.

 

אם חוויתם הטרדה מינית:

אם חוויתם הטרדה מינית אצל רופא, מטפל או פסיכולוג, מומלץ להגיע בהקדם למשטרה ולהגיש תלונה. במקביל, חשוב להסתייע בעורך דין פלילי, המתמחה בייצוג נפגעי הטרדה מינית ויוכל לשמור על זכויות המטופל, במקביל למיצוי כל זכויותיו בתהליך. אם למטופל נגרם נזק כתוצאה מהמקרה, ניתן לשקול גם להגיש תביעה נזיקית ללא הוכחת נזק, שתאפשר קבלת פיצויים עד לגובה של 120 אלף שקלים. להגשת תביעה מתאימה, פנו אל עורך דין הטרדה מינית מקצועי ומנוסה במיוחד.

 

איש משפט

Categories
עו"ד פלילי

סגירת תיק פלילי – מתי זה קורה?

סגירת תיק פלילי יכולה להוביל לדרך חדשה, בין אם ביחסים בין אישיים, באישור כניסה למדינות ברחבי העולם, או ביכולת להתקבל לעבודות נחשקות.

סגירת התיק הפלילי אינה תהליך פשוט ומהיר, אך היתרונות שלה שווים הכול.

כדי להצליח במשימה, חשוב שיעמוד לצידכם עורך דין ברמה גבוהה, שיוכל לנווט אתכם בתהליך הבירוקרטי המורכב, ולהביא אתכם אל היעד במהירות האפשרית.

 

הוכחה של חפות

תיק פלילי שנפתח לכם, הוא כתם לכול החיים. הוא פוגע בכם במישור העסקי, כאשר הוא מונע מכם לקבל עבודות נחשקות, ובמישור האישי, כאשר הנושא צפוי לעלות במסגרת כל מערכת יחסים, בין אם בשל רצון בכנות בין בני הזוג, או כדי להסביר מדוע לא תוכלו להצטרף לטיסה לחו"ל. מחיקת התיק הפלילי, היא אינטרס ישיר של כל אחד, מאחר וזה יכול להיות הצעד הראשון בדרך לחיים חדשים, מספקים יותר, ומהנים יותר. אחת הדרכים העיקריות לביטול וסגירת התיק הפלילי היא על ידי הוכחה של חפות. ההוכחה של החפות אינה חייבת להיות מוחלטת. עבירות קלות למשל, תוכלו לבטל פשוט על ידי ערעור טענות התביעה, והוכחה לשופט שאשמתכם אינה ברורה לחלוטין. עבירות קשות יותר, תאלצו להפריך בעזרת ראיות חדשות, אשר טרם הובאו לדיון בבית המשפט. ראיות כאלו תוכלו להשיג בעזרת עורך דין מעולה שילווה אתכם, ובעזרת שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים, אשר יאפשר לשפוך אור על המקרה.

 

שיקום מלא מעבירות קלות יחסית

עו"ד פלילי ברמה גבוהה, יוכל לסייע לכם להתמודד גם במקרים בהם הוכחת החפות היא בלתי אפשרית. בין אם העבירה אכן בוצעה, או שעבר זמן רב מדי כך שאין באפשרותכם להוכיח שאתם לא אשמים, עדיין תוכלו להגיע למצב של סגירת התיק הפלילי. הדרך לסגור תיק פלילי ללא ביטול האשמה שלכם, היא במידה רבה הוכחה לבית המשפט כי כעת אתם אזרחים מן השורה, אשר לא נשקפת מהם סכנה לאיש, לא במישור הפיזי, ולא במישור הפיננסי. עורך דין פלילי יעיל, אשר מכיר את התקנות השונות בתחום, יוכל לסייע לכם להציג לבית המשפט את תהליך השיקום שעברתם מאז ביצוע העבירה, את ההיסטוריה שלכם, ואיך אתם כעת חברים תורמים בקהילה, וכך לקדם את התיק שלכם לקראת מחיקה.

 

דבקות במטרה וחתירה בלתי נלאית להצלחה

המאבק בדרך למחיקת התיק הפלילי, הוא מאבק ארוך ומתיש. אנשים רבים אשר נכנסים לתהליך בציפייה לסגירת התיק שלהם תוך שבועות ספורים, נכנסים לדיכאון ונואשים כעבור זמן מה. חשוב להבין, סגירת התיק הפלילי שלכם היא תהליך ארוך, אשר תצטרכו להיאזר בסבלנות עד סיומו. בחרו בעורך דין שאתם סומכים עליו, שמבין את המצוקה שלכם ושואף לפתור אותה. עורך דין כזה ימשיך במאבק על סגירת התיק הפלילי שלכם לא משנה מה, וילווה אתכם עד הניצחון הנכסף.

 

כלי משפטי

Categories
עו"ד פלילי

כל מה שצריך לדעת על מחיקת כתב אישום

גם אם אתם גרים בישוב רגוע יחסית, כמו פתח תקווה, או רמת השרון, אתם עלולים להיות חשופים, באשמתכם, או ללא כוונת זדון – להעמדה לדין פלילי.

זוהי סיטואציה קשה לכל הדעות ואנשים מהישוב אינם מורגלים בה, אך אינם חסינים בפניה.

מה שרוב האנשים מהישוב אינם מודעים לגביו הוא, שבמקרים רבים אפשר לפעול למחיקת כתב האישום ואף לביטולו. אז איך עושים את זה ומה זה דורש מכם? המשיכו לקרוא.

 

מהן הדרכים החוקיות למחיקת כתב אישום?

אם כבר איתרע מזלכם ואתם עומדים בפני כתב אישום במשטרה, חשוב שתכירו את הדרכים האפשריות להתמודדות עם המצב:

 

מחיקה של כתב האישום

חקירת המשטרה תהיה תחילתו של ההליך הפלילי. לאחר תום החקירה, יוחלט במשטרה, אם יש צורך בהגשת כתב אישום מול רשויות התביעה, או שאפשר לסגור את התיק. במקרה שעומד לרשותכם עורך דין פלילי טוב, מקצועי ומנוסה, תוכלו להסתייע בו להצגת טיעונים משכנעים בפני השוטרים המנהלים את התיק ולהגדיל את הסיכוי לסגירת התיק.  עורך דין פלילי ידע לזהות את ההזדמנויות הרלוונטיות ולשכנע את המשטרה, שאין צורך בהגשת כתב אישום, למשל במקרה שאין מספיק ראיות, או שאין עבר פלילי, או שאין עניין לציבור, בגלל סוג העברה. יחד עם זאת, עורך דין פלילי מנוסה יוכל לפעול לסגירת התיק בגין העדר אשמה – מה שיוביל למחיקת כל רישום פלילי עבורכם.

 

עורך דין פלילי טוב באזור פתח תקווה מוצאים רק באתר B144

 

מחיקת כתב האישום בעת הליך השימוע

לפי חוק, נאשם במעשה פלילי זכאי לשימוע לפני הגשת כתב אישום, כדי שיוכל לנסות לשכנע את התביעה שהעמדה לדין אינה נחוצה. הנימוקים צריכים להיות ממוקדים וענייניים ורצוי שיוצגו על ידי עורך דין פלילי, הבקיא בדרכי המערכת ובדרכים המקובלות לפעול בתוכה. בין היתר, יוכל עורך הדין לטעון לחוסר ראיות, חוסר עניין לציבור ונסיבות מקלות אחרות, כמו העדר עבר פלילי, או גיל הנאשם. אם כבר הוגש כתב האישום לפני השימוע, עורך הדין יוכל להגיש בקשה למחיקתו, תוך שיעשה שימוש בנימוקים רלוונטיים.

 

ביטול כתב האישום במהלך הדיונים בבית המשפט

רוב הציבור אינו מודע לאפשרות הזו, אך גם היא קיימת. ניתן למחוק את כתב האישום גם בשלב הדיונים המשפטיים, על ידי בית המשפט. כדי שהדבר יתאפשר, יש להציג נימוקים מבוססים והגיוניים, כמו פגם בכתב האישום, אי קיום חובת השימוע על ידי התביעה ועוד. עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי, יוכל להוביל את ההליכים האלה באופן יעיל ולהגדיל את סיכויי הנאשם למחיקת כתב האישום.

 

עורכי דין פליליים אפשר למצוא בירושלים, בפתח תקווה, בקריות ובכל חלקי הארץ ומומלץ להיעזר בהם במקרים כאלה.

 

לסיכום – מחיקת כתב אישום אינה משימה בלתי אפשרית

לא משנה אם אתם מרמלה, מתל אביב, או פתח תקווה – גם אם אתם עומדים מול חקירה משטרתית ויש סיכוי שיוגש כתב אישום, או שאתם נמצאים לפני הליך שימוע ואפילו אם אתם כבר בעיצומו של משפט בעניינכם, הרי שמחיקת כתב האישום היא אפשרית בכל אחד מהשלבים האלה – בתנאי שתפעלו בדרכים המקובלות ותעזרו בעורך דין פלילי, הבקיא בנבכי החוק, שיוכל להוציא אתכם ממצב הביש ולהחזיר אתכם למסלול החיים התקין.

עורך דין מקצועי

Categories
עו"ד פלילי

החוק על מכירת  CBD

ידוע שמוצרי קנאביס למיניהם אסורים למכירה, רכישה ושימוש במדינת ישראל. מוצרים כמו שמן סי בי די, תפרחת קנאביס ועוד נמנים בין המוצרים הללו. בעקבות החוק המעורפל בנושא, רצינו לבדוק את החוק יותר לעומק, ובשאלה זו נעסוק במאמר הבא.

 

מי אתה שמן CBD?

אז לפני שנבין את החוק על מכירת CBD, נבין קודם כל מי הוא ומה הוא. אז שמן CBD הוא שמן שמופק מתמצית מולקולת הCBD שנמצאת בפרח הקנאביס. את התמצית מפיקים במגוון שיטות אידוי שונות, ובשילוב עם חומרים נוספים מבקבקים אותם ומשווקים אותם בתור שמן CBD. השמן הוא בעל סגולות רפואיות, מרגיעות וטיפוליות ואנשים רבים משתמשים בו ברחבי העולם לצרכים האלו.

שמן רפואי

 

מי משתמש בשמן CBD?

במדינות בהם החוק ברור יותר לגבי שימוש בקנאביס ובמוצרי קנאביס כמו שמן CBD, כל אחד יכול לגשת לרשתות הפארם השונות ולרכוש לעצמו את המוצרים. אולם במדינת ישראל מספר ואופי האנשים המשתמשים בשמן CBD הוא מצומצם ומוגבל.

מבין המשתמשים בשמן CBD נמצאים חולי סרטן שהשמן משפיע עליהם לטובה, הן בפאן הנפשי – מרגיע, והן בפאן הפיזי – גם מעכב את התפשטות וגדילת הגידול, וגם יכול להיות אפקטיבי בטיפול בו. חולי אפילפסיה גם הם נמנים עם משתמשי שמן CBD, שגורם להם להתקפים פחותים יותר באופן משמעותי. כך גם חולי פרקינסון, חולי גלאוקומה, אנשים בעלי התקפי חרדה ועם נטייה למצבי דיכאון ופרנויה ועוד.

 

האם השימוש בשמן CBD הוא חוקי בישראל?

במדינת ישראל כל מה שקשור לתוצרי פרח הקנאביס מוגדר כאסור לשימוש, אולם האכיפה בנושא מצומצמת ביותר. מדינת ישראל מביעה חשש מתופעה חברתית שעלולה להיווצר בעקבות הפיכת הקנאביס לחוקי, שבה רבים ינהרו לעבר רכישת מוצרי הקנאביס. יש להגיד שהשימוש חוקי רק למי שעבר ועדות ואישורים רבים עקב מחלה או כאבים כרוניים.

 

איך משיגים שמן CBD?

שמן CBD ניתן להשיג באמצעות מרשם רופא בלבד, דרך רשתות הפארם השונות ברחבי הארץ. רק אנשים שמצבם הבריאותי מצדיק שימוש בשמן CBD על מנת להירפא ולהירגע יכולים לגשת לרופא ולנסות לקבל את המרשם.

גם אנשים שיש להם הצדקה בשימוש בשמן סי בי די צריכים לעבור ועדות שונות ולקחת את השמן בכמות מוגבלת אשר מוגדרת להם מראש על ידי רופא מוסמך.

Categories
עו"ד פלילי

הותקפת מינית? את לא לבד! עורך דין פלילי יעזור לך להוציא את הצדק לאור

אין עוד עבירה שעלולה להיות נוראית ולפגוע באיכות החיים של אישה כמו תקיפה מינית. אומנם זה נכון שגם גברים, ובעיקר ילדים, חשופים לפגיעות ולתקיפות כאלה, אך אין ספק שהסטטיסטיקה לא משקרת ומדברת על כך שבדרך כלל נשים הן הקורבנות. אין באמת נחמה בעובדה שאם הותקפת מינית את לא לבד כי יש עוד אלפי נשים בישראל שזה קרה להן, כי תקיפה מינית משנה את החיים ופוגעת בכל תחום. עם זאת, לפחות תוכלי אולי לשאוב נחמה מהעובדה שהיום המודעות לנושא הזה הרבה יותר גבוהה והיום יש לא מעט עורכי דין לענייני פלילים שיוכלו לעזור לך. עורך דין פלילי לא יוכל לשנות את מה שקרה לך, אך הוא יוכל להקל עלייך את ההתמודדות בכך שבעזרתו התוקף ישלם על מעשיו. חשוב להבין שההתמודדות עם הליך משפטי כזה אינה פשוטה וכי תידרשי בוודאי לספר בפני בית המשפט על המקרה, כולל כל הפרטים שבוודאי את מנסה לשכוח, אך זה חלק מהתהליך. אין דרך אחרת וככל שלבית המשפט יהיו יותר פרטים לגבי המקרה, כך הסיכוי שהתוקף ישלם על מעשיו יגדל.

אזיקים

כך תבחרי את עורך הדין שלך

בין אם את חושבת לפנות לעורך דין פלילי ובין אם את מעדיפה עורכת דין אישה, כדאי שתדעי שהארץ מלאה היום באנשי מקצוע שזו המומחיות שלהם. לכן זה לא משנה אם את גרה בחיפה, בירושלים או בכל עיר אחרת בארץ שבה סבלת מהתקיפה המינית, שכן בכל מקרה תמצאי אינספור עורכי דין שיוכלו לעזור לך. עם זאת, לא בכל עורך דין פלילי כדאי לך לבחור ולכן אנחנו מציעים לך לקחת את הזמן, לבדוק כמה פרטים לעומק ובהתאם לכך להחליט מי יהיה איש המקצוע שילווה אותך בחוויה הזאת. אחד מהדברים החשובים ביותר זה לבחור עו"ד פלילי שתוכלי להרגיש איתו בנוח, כי את עומדת לעבור איתו חוויה לא פשוטה. שנית, חשוב מאוד שתרגישי שיש לך על מי לסמוך, כי לשכור את שירותיו של אדם שלא נראה לך אמין זה מיותר. אותו עורך דין פלילי שתבחרי הוא האדם שצריך להילחם ולעשות הכול כדי שהתוקף לא רק ישלם על מעשיו, אלא גם יעשה זאת בגדול. לכן המסירות של עוה"ד שלך חייבת להיות במלואה וזה אומר שכדאי שתבדקי לגביו כל מה שמטריד אותך.

כמה זמן ייקח התהליך?

תהליך הקשור לתביעות בגין תקיפה מינית הינו תהליך שבדרך כלל לא ייקח יום-יומיים. לרוב מדובר על מקרים מאוד רגישים ומסובכים, מה שמסביר מדוע עלייך להיות כמה שיותר סבלנית. אומנם זה נכון שאם יהיה לך עו"ד מוכר ובעל מוניטין הוא יוכל, ברמה מסוימת, לזרז עבורך את התהליך, אך זה לא באמת אומר שהדברים יסתיימו מהר. לכן את חייבת להבין שאומנם התקיפה כבר התרחשה, אך תהליך ההתמודדות לך עם העניין רק מתחיל. מצד שני, ככל שתתחילי עם הדברים מוקדם יותר כך גם העניין יסתיים מהר יותר, התוקף ישב בכלא ותוכלי להתחיל לשקם את חייך. לכן עדיף שתבחרי עו"ד פלילי כמו טייב & מיסקביץ' כמו עוד היום כי הצד חייב לצאת לאור.

מעוניינים לשמוע על עברות סמים לחצו כאן