מרכז מורשת ליהדות אתיופיה
מרכז מורשת ליהדות אתיופיה
the Ethiopian Jews Cultural Center
עברית
English
הוסף למועדפים
Vedio Clips
 עמוד הבית   
|
 בהלצ'ין   
|
 היסטוריה   
|
  תרבות   
|
  פורום   
|
  כתבות   
|
  להתנדב   
|
  לתרום   
|
  גלריה   
|
  צור קשר   
|
  מפת האתר   

ספריה מרכזית של בהלצ'ין

צפיה בסרטונים חג הסיגד

בהלצ'ין פולקלור -גלריה

חדשות ואירועים

כתבות

סיפורים אישים

גלריה -בהלצ'ין  הסיגד  

 

הסיגד היינו חג של קהילת ביתא ישראל, הנחגג פעם בשנה. יום הסיגד היינו בעל משמעות לא רק דתית אלא אף חברתית. במקורו נקרא הסיגד "מהיללה", שמוצאה קרוב לוודאי מן המלה העברית "מחילה". ביתא ישראל ממשיכים לחגוג את הסיגד גם בישראל. המשכיות וחידוש אלמנטים מסורתיים אלו עוזרים לקהילה לשמור את ההיסטוריה והמסורת ולהתגאות בהם. הסיגד נחגג בירח השמיני, היינו ביום ה29- של חודש חשוון, שבעה שבועות לאחר יום כיפור. 

 
הסיגד מסמל שלוש מטרות עיקריות: 
  1. יום זיכרון ליום קבלת התורה בהר סיני.
  2. המשך מעשיהם של עזרא ונחמיה בבבל, היינו, איסוף העם ולימוד התורה בכדי שיוכל העם היהודי בגולה לזכור את אלוהיו. הקסים (מנהיגי הדת) אוספים את הקהילה ומזהירים מפני שכיחת דבר האלוהים הכתוב בתורה. ביום זה צמים כולם ומתפללים.
  3. התפילה היא בעיקרה תפילת חרטה למחילה וחזרת העם היהודי לארץ המובטחת, ירושלים. 
סדר היום בחג הסיגד: 
  1.  בבוקר, בעת שכולם שרויים בצום, נושאים הקסים, מלוויים באנשי הקהילה, את האורית (תורה) אל פסגת ההר, שם נבנה דוכן. ה"כהנת" (קסים) קוראים בקול פסוקים מן האורית. העם מקשיב ברוב קשב ומתפלל.
  2. הקריאה כוללת את הפסקה בדבר מתן תורה בהר סיני (שמות ט"ו-כ') ואת סיפור הסיגד הראשון (נחמיה, ח-ט). פסקאות אחרות מן הספרים עזרא, מלכים, ירמיה, ישעיה, דניאל, ותהילים, נקראות אף הן.
  3. התורה נקראת בשפת הגאז ומתורגמת לאמהרית, ובתקופה האחרונה אף לעברית.
  4. לאחר הקריאה אומר הכוהן הראשי את הברכות ומדגיש שוב את חשיבות ההליכה על פי מצוות התורה, בכדי לזכות בהצלת האל ובחזרת העם היהודי אל הארץ המובטחת.
  5. לאחר הטקס על ההר, מוחזרת התורה למקומה, והצום נשבר בשתייה ואכילה, מלווים בשירה וריקודים. 
משמעות הסיגד: 
 
הסיגד מגשר בין התבוננותו הפנימית הדתית של כל אדם (יום כיפור) ומקור אסון השואה שבא כתוצאה מזניחת חוקי התורה והיעדר מוסר ביחסים שבין אדם לחברו. העיקרון הבסיסי טוען כי הצום, ההענשה העצמית והצדק החברתי אין בהם די, וכי התיקון העצמי חייב להיעשות בדרך של מצוות, שיש למלאן במהלך 7 השבועות שלאחר יום כיפור (50 ימים).
 
 מקור החג:
  
על פי המסורת שבעל פה מקורו של החג הוא בחזרת העם היהודי מבבל בהנהגתם של עזרא ונחמיה. התפילה מלווה בצום וקריאת התורה. מנהיגי הדת מזהירים את העם מפני הזנחת מלות האל ומזכירים כיצד הוביל את עמו לירושלים בעזרת עזרא ונחמיה.
  
התאמת העונה:
 התאריך שנקבע עבור הסיגד אינו תואם את התאריך שבו אספו עזרא ונחמיה את העם והנהיגו אותו. ההסבר הניתן היינו הקשר בין הסיגד ובין חג השבועות. בחג זה קיימות שתי מצוות - קבלת התורה ומנחה לאל - שתי ככרות לחם. דבר זה קשור אף הוא לכתוב בספר במדבר (כ"ב, כ"ו) שהעם היהודי מעלה מנחה לאל מתוך האסיף הראשון.   
קישורים פנימיים
חיי הדת
עמוד הבית
מפת הזמנים
משפחה
גינאולוגיה
ספריה
הצוות
בהלצ'ין
הקשר עם קהילת ביתא ישראל
תולדות
גילויים
ביתא ישראל
גיאוגרפיה ודימוגרפיה
מצב הפולטיקה
שלטון מיניליק
שלטון האיטלקי
שלטון היילה סילאסי
שלטון מנגסטו
עלייה
עליית הקבוצה הראשונה
מבצע משה
מבצע שבא
גיאוגרפיה ודימוגרפיה
מאבק ביתא ישראל
גטייה ירמיה
טמרת עמנואל
טדסה יעקב
מלסה טקלה
ראובן ישעיה
יונה בוגלה
ההתיישבות
אורח החיים
חיי הדת
השפה
הליבוש ,צורת הלבוש ובגדים מיוחדים
תפריט אוכל
הרגלי אכילה ,מאכלים ומשקאות
מוסיקה יום יומית
כלי נגינה
הלכה ומנהגים
הטקסים
הקרבן
חגים ומועדים
קדושת השבת
ראש השנה
שמחת תורה
חנוכה
הסיגד
לתרום
להתנדב
תנאי שימוש
זכויות יוצרים
מאבק ביתא ישראל
חברים
החברה
שינויי מינוחים
עמוד הבית
עמוד הבית
עמוד הבית
עמוד הבית
בהלצ'ין
הצוות

| מפת אתר | צור קשר | גלריה | תנאי שימוש | זכויות יוצרים | לתרום | להתנדב | כתבות | פורום | תרבות | היסטוריה | בהלצ'ין | עמוד הבית |
כל הזכויות שמורות לעמותת בהלצ'ין © 2009 | עיצוב,תכנון ,בניה ואחזקת אתר סמואל יעקב | ניהול המידע באתר עמותת בהלצ'ין