מרכז מורשת ליהדות אתיופיה
מרכז מורשת ליהדות אתיופיה
the Ethiopian Jews Cultural Center
עברית
English
הוסף למועדפים
Vedio Clips
 עמוד הבית   
|
 בהלצ'ין   
|
 היסטוריה   
|
  תרבות   
|
  פורום   
|
  כתבות   
|
  להתנדב   
|
  לתרום   
|
  גלריה   
|
  צור קשר   
|
  מפת האתר   

ספריה מרכזית של בהלצ'ין

צפיה בסרטונים חג הסיגד

בהלצ'ין פולקלור -גלריה

חדשות ואירועים

כתבות

סיפורים אישים

גלריה -בהלצ'ין  חיי הדת  

התואר קס מוענק רק לאחר לימודים ועמידה בבחינות ההסכמה לכהנת על ידי הרשויות. הכהן (או קס) אחראי לכל ענייני הדת של קהילתו, וללימוד התורה ומצוותיה. חברי הקהילה מעניקים לכהן תשורות שונות ומתנות מתוך היבול שלהם ורכושם. הדבטרה (אדם מלומד ללא תואר קס) עובד ביחד עם הכהן, ועוזר לידו בטקסים דתיים ובלימודה תורה. בדורות שעברו היו לביתא ישראל נזירים אשר התבודדו בבתיהם משך שנים תוך תפילה ולימוד כתבי הקודש.

בבית הכנסת מתקיימים טקסים שבועיים, בד"כ בראשות הכהן, זקני הכפר והאנשים אשר אינם יוצאים לעבודה. ואולם בטקסי השבת והחג וכן באירועים דתיים אחרים מתכנסת כל הקהילה אל בית הכנסת. חגיגות טקסי נישואין או היטהרות נשים לאחר לידה, וכן אירועים כגון הלוויה או תזכר (אזכרות) מאחדים את כל חברי הקהילה בכינוסים מיוחדים ותפילות בהנחיית הכהן. בני המשפחה וקרוביה מגיעים לאירועים אלו אף מן הכפרים המרוחקים ביותר. ריבים משפחתיים מיושבים בעזרת השימגלוץ' (זקני הכפר).

 
מבנה המשפחה הוא פטריארכלי, וכיבוד מבוגרים וזקנים היינו בעל ערך עליון. משפחות ביתא ישראל הנן מונוגמיות. הקהילה משתדלת לשמור על מסגרת המשפחה בסביבת הכפר המסורתי. הנשים עוסקות במשק בית ותפקידי גידול ילדים. מעמד הגברים והזקנים היינו בעל חשיבות בתוך היחידה המשפחתית, שבה הסב היינו בד"כ ראש המשפחה.
 
רובה המכריע של קהילת ביתא ישראל הנה אנאלפביתית. ואולם בשנים האחרונות, מעת שהוקמו בתי ספר על ידי הממשלה וגופים יהודיים שונים, רבים מילדי הכפרים מגיעים לבית הספר לפחות למספר שנים. ילדי ביתא ישראל לומדים בשקיקה ומפותחים מבחינה אינטלקטואלית. רבים מהם הולכים מרחק רב מדי יום בכדי להגיע לבתי הספר. בשנים האחרונות משכה אליה העיר גונדר וסביבותיה צעירים רבים אשר רכשו השכלה יסודית או על יסודית. רבים הגיעו אחר כך לאדיס אבבה בכדי להמשיך בלימודיהם, ולהצטרף אל אנשי ביתא ישראל שכבר חיו שם. הגירת משפחות וצעירים אל מחוץ לכפריהם החלישה את יכולת השימור של ייחודיות הקהילה היהודית באזורים אחדים, ואף הובילה לנישואיי תערובת.
 
חוקי טהרה וטומאה :
 
במהלך טקס ההיטהרות של אמהות, משך ארבעים יום לאחר לידת בן ושמונים יום לאחר לידת בת, נשארות הנשים במחסה מבודד, מרגם גוג'ו, ככתוב בתורה. גם חוקי טהרה וטומאה אחרים נשמרים.
כל יהודי אתיופיה הכפריים מקיימים את חיי הדת שלהם באמצעות מנהיגים רוחניים: הכהנת או הקסים (הכוהנים). לכל כפר או קבוצת יהודים יש קס, כוהן קהילה, שתפקידו זהה לזה של הרבי.
קישורים פנימיים
חיי הדת
עמוד הבית
מפת הזמנים
משפחה
גינאולוגיה
ספריה
הצוות
בהלצ'ין
הקשר עם קהילת ביתא ישראל
תולדות
גילויים
ביתא ישראל
גיאוגרפיה ודימוגרפיה
מצב הפולטיקה
שלטון מיניליק
שלטון האיטלקי
שלטון היילה סילאסי
שלטון מנגסטו
עלייה
עליית הקבוצה הראשונה
מבצע משה
מבצע שבא
גיאוגרפיה ודימוגרפיה
מאבק ביתא ישראל
גטייה ירמיה
טמרת עמנואל
טדסה יעקב
מלסה טקלה
ראובן ישעיה
יונה בוגלה
ההתיישבות
אורח החיים
חיי הדת
השפה
הליבוש ,צורת הלבוש ובגדים מיוחדים
תפריט אוכל
הרגלי אכילה ,מאכלים ומשקאות
מוסיקה יום יומית
כלי נגינה
הלכה ומנהגים
הטקסים
הקרבן
חגים ומועדים
קדושת השבת
ראש השנה
שמחת תורה
חנוכה
הסיגד
לתרום
להתנדב
תנאי שימוש
זכויות יוצרים
מאבק ביתא ישראל
חברים
החברה
שינויי מינוחים
עמוד הבית
עמוד הבית
עמוד הבית
עמוד הבית
בהלצ'ין
הצוות

| מפת אתר | צור קשר | גלריה | תנאי שימוש | זכויות יוצרים | לתרום | להתנדב | כתבות | פורום | תרבות | היסטוריה | בהלצ'ין | עמוד הבית |
כל הזכויות שמורות לעמותת בהלצ'ין © 2009 | עיצוב,תכנון ,בניה ואחזקת אתר סמואל יעקב | ניהול המידע באתר עמותת בהלצ'ין