מרכז מורשת ליהדות אתיופיה
מרכז מורשת ליהדות אתיופיה
the Ethiopian Jews Cultural Center
עברית
English
הוסף למועדפים
Vedio Clips
 עמוד הבית   
|
 בהלצ'ין   
|
 היסטוריה   
|
  תרבות   
|
  פורום   
|
  כתבות   
|
  להתנדב   
|
  לתרום   
|
  גלריה   
|
  צור קשר   
|
  מפת האתר   

ספריה מרכזית של בהלצ'ין

צפיה בסרטונים חג הסיגד

בהלצ'ין פולקלור -גלריה

חדשות ואירועים

כתבות

סיפורים אישים

גלריה -בהלצ'ין  תנאי שימוש  

 

תנאי שימוש

 

הסכם בין המשתמש לבין בהלצ'ין שימוש באתר בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שבצדם: משתמש - הוא מי שנרשם לאתר וקיבל שם משתמש וסיסמה. מידע - מכלול התכנים המופיעים באתר בכל סוג של מדיה, לרבות טקסט, תמונה, וכיו"ב. שירות - השירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם.
בהסכם זה, השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד, וכל המילים הבאות במין זכר תכלולנה גם את הנקבה, לפי העניין. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו, והוא נושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שייעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. למען הסר ספק, מובהר כי בהלצ'ין אינה נושאת בכל אחריות כלפי המשתמש או כל צד ג', בגין שימוש.
על-פי דיני הקניין הרוחני התקפים בישראל וכן על-פי אמנות בין-לאומיות, כל מידע המצוי באתר, לרבות יישומי תוכנה, היינו מוגן. זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לבהלצ'ין . אלא אם צוין באופן מפורש אחרת. אשר על כן, המשתמש רשאי לעשות שימוש בחומר המוגן, אך ורק בהתאם לכללים הקבועים בדין. המשתמש מתחייב שלא לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לפרסם או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש בחומר המוגן, ולאפשר לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת בהלצ'ין.
הארגון יאפשר למשתמש לעשות שימוש בכמה שירותים באתר לפי הרשאות המוגדרות למשתמש. המשתמש מתחייב כי השימוש שיעשה בשירותים אלה יהא על-פי הוראות הדין ובכפוף להוראות ולהנחיות המופיעות באתר.
המשתמש מתחייב להשתמש בשירותים אלה אך ורק לצורך שימוש אישי שלו או לגוף שהוא שייך אליו ולכן יש להימנע מלנקוט בפעולות מיותרות.
האתר כולל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. קישורם אלה ישמשו אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה ואינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעתה של קישורים לאתר של צד שלישי כלשהו באתר איננה מהווה אישור והסכמה לתוכן האתר ולמהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישורים באתר כדי להצביע על קשר של לאתר המקושר ולבעליו ולבעל החסות עליו ולכל מידע ומוצר ושירות הניתן ומוצע באתר המקושר.


תודה צוות המערכת !

 
קישורים פנימיים
חיי הדת
עמוד הבית
מפת הזמנים
משפחה
גינאולוגיה
ספריה
הצוות
בהלצ'ין
הקשר עם קהילת ביתא ישראל
תולדות
גילויים
ביתא ישראל
גיאוגרפיה ודימוגרפיה
מצב הפולטיקה
שלטון מיניליק
שלטון האיטלקי
שלטון היילה סילאסי
שלטון מנגסטו
עלייה
עליית הקבוצה הראשונה
מבצע משה
מבצע שבא
גיאוגרפיה ודימוגרפיה
מאבק ביתא ישראל
גטייה ירמיה
טמרת עמנואל
טדסה יעקב
מלסה טקלה
ראובן ישעיה
יונה בוגלה
ההתיישבות
אורח החיים
חיי הדת
השפה
הליבוש ,צורת הלבוש ובגדים מיוחדים
תפריט אוכל
הרגלי אכילה ,מאכלים ומשקאות
מוסיקה יום יומית
כלי נגינה
הלכה ומנהגים
הטקסים
הקרבן
חגים ומועדים
קדושת השבת
ראש השנה
שמחת תורה
חנוכה
הסיגד
לתרום
להתנדב
תנאי שימוש
זכויות יוצרים
מאבק ביתא ישראל
חברים
החברה
שינויי מינוחים
עמוד הבית
עמוד הבית
עמוד הבית
עמוד הבית
בהלצ'ין
הצוות

| מפת אתר | צור קשר | גלריה | תנאי שימוש | זכויות יוצרים | לתרום | להתנדב | כתבות | פורום | תרבות | היסטוריה | בהלצ'ין | עמוד הבית |
כל הזכויות שמורות לעמותת בהלצ'ין © 2009 | עיצוב,תכנון ,בניה ואחזקת אתר סמואל יעקב | ניהול המידע באתר עמותת בהלצ'ין