העיקר הבריאות

בעקבות הרפורמה של יעל גרמן הינה מספר נקודות למחשבה:

הרפורמה הקרובה עומדת לפגוע באזרח בחופש העדין והרגיש ביותר בדמוקרטיה, חופש הבחירה!

  • ראשית, החוקרים טוענים כי בשל העובדה שקרנות נאמנות וקרנות פנסיה המשווקות על ידי סוכני ביטוח חולשות מבחינת היקף הנכסים שלהן על חלק נרחב מפעילות שוק ההון , ובשל העובדה כי הם "שחקנים" גדולים ומשמעותיים הם בהחלט יכולים להשפיע על מחיריהם של ניירות ערך ובפרט מניות בשוק ההון, לכן ישנה חשיבות רבה בהבנת דפוס התנהגותם.
  • shops-1019981_640
  • בנוסף החוקרים טוענים כי למעברים ובפרט רפורמות בריאות יכול להיות ערך מוסף מבחינת הפירמה בשל העובדה כי הממצאים הראו שיפור בפעילות הקרן עצמה (פניסה, ביטוחי מנהלים שמכילים בתוכם גם ביטוח חיים, גמל או קרנות השתלמות). מסקנה חשובה נוספת אשר עולה מהמחקר הנוכחי היא שכאשר מנהלים מקבלים החלטה בנוגע לבעיית השקעה או בעיה בכיסוי הפוליסה שבה עצמה הם לא היו מעורבים הם הופכים להיות רציונאליים, כלומר מקבלים החלטות על בסיס פרמטרים כלכליים והגיוניים וזאת בניגוד לסוכני ביטוח ומנהלי תיקים אשר צריכים לקבל החלטה שהיא המשך של החלטה אחרת שקיבלו. ממצא זה מעניין מאוד מכיוון שהוא מראה שככל הנראה בעת קבלת החלטות כלכליות מעורבים עוד גורמים פסיכולוגים אשר משפיעים על ההחלטה עצמה. אם רק גורמים כלכליים היו מעורבים בהחלטה עצמה אז היינו מצפים כי לא ימצאו הבדלים בין ההחלטות של מנהלי תיקים וסוכני ביטוח לבין ההחלטות של מנהלים וסוכנים ממשיכים אולם בפועל כן נמצאו הבדלים. כותבי המאמר מזכירים מספר השפעות פסיכולוגיות במאמרם כולל ההתייחסות לתיאורית הערך של קהנמן וטברסקי, ולאפקט הדיספוזיציה לפיו אנשים נוטים לממש מניות ולנצל זכויות ביטוח ואילו רווחים הם נוטים שלא לממש כלומר להמשיך ולהחזיק אותם.
  • blood-pressure-monitor-350930_640
  • נושאים אלו יידונו בהרחבה בחלק הבא אולם באופן כללי ניתן לראות למשל שאפקט הדיספוזיציה מתרחש על ידי מנהלים או סוכני ביטוח שנמצאים הרבה זמן בשוק וגוררים איתם טעויות שעשו בתחילת דרכם. בהתייחס להחלטות הקשורות להחלטות שלהם עצמם אשר נעשו בעבר, ואילו בקרב מנהלים וסוכנים חדשים, אשר הוחלפו אפקט זה אינו מתקיים מה שיכול להציע המלצה מסוימת כיצד כדאי לנהוג, למשל המלצה על החלפת מנהלים וסוכני ביטוח בכלל ובריאות בפרט בתדירות מסוימת או שאולי החלטות כלכליות, בייחוד אם הם החלטות בעלות מספר שלבים, יבוצעו על ידי אנשים שונים ולא בידי אותו אדם כמובן שכל הקשור לסוכן הביטוח יהיה קושי להפריד את הקשר האישי בינו לבין הלקוח שמתנהל מולו על בסיס קבוע.
  • woman-586185_640